پروژه ساختمان مسکونی شهران - کوهسار

طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره های گود به روش نیلینگ و انکراژ

  • مدیر پروژه : آقای علمدار
  • مدت پروژه : 60 روز کاری
  • حداکثر عمق گود : 5/12 متر
  • مساحت زمین : 1000 متر مربع
  • نیل : 1450 متر
  • طول انکراژ : 450 متر
  • سطح شاتکریت : 1000 متر مربع
به علت وجود یک ستون خاکی به ارتفاع 4 متر و عمق کمتر از 2 متر که عملا اجرای هرگونه حفاری نا ارتفاع 5 متری از زیر ساختمان همسایه را غیر ممکن می ساخت، پایدارسازی ضلع جنوبی توسط 5 عدد پایل 7 متری همراه با انکراژ و دو ردیف المان افقی جهت کنترل فشار ستون خاکی انجام پذیرفت.
پروژه شهران - کوهسار