پروژه ساختمان تجاری سعادت آباد، سرو شرقی

طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به روش انکراژ کابلی پس تنیده و نیلینگ

  • مدیر پروژه : مهندس امینی
  • مدت پروژه : 150 روز کاری
  • حداکثر عمق گود : 27 متر
  • مساحت زمین : 1200 متر مربع
  • طول نیل : 2900 متر
  • طول انکر : 4800 متر
  • سطح شاتکریت : 3000 متر مربع
پس از انجام مطالعات ژئو تکنیک اولیه، مدلسازی گود توسط نرم افزارهای تخصصی و محاسبات تیم فنی شرکت، مشخص گردید که به علت فشار جانبی بالای خاک و وجود سربارهای قابل توجه ناشی از وجود ساختمانهای همسایه، جهت پایدارسازی این گود 27 متری نیاز به انکرهایی با ظرفیت بالا می باشد. از اینرو سیستم پس تنیده کابلی با ظرفیت 90 تن (استرند) جهت پایدارسازی این گود جایگزین روش های متداول نیلینگ یا انکر مونوبار گردید.
پروژه سعادت آباد، سرو شرقی