پروژه ساختمان مسکونی نیاوران، انوشیروان

طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به روش نیلینگ و انکراژ

  • مدیر پروژه : مهندس محمدی
  • مدت پروژه : 60 روز کاری
  • مساحت زمین : 900 متر مربع
  • حداکثر عمق گود : 16 متر
  • طول نیل : 400 متر
  • طول انکر : 1200 متر
  • سطح شاتکریت : 900 متر مربع
به علت وجود ساختمان بدون فونداسیون متعارف در ضلع غربی پروژه ، اجرای پایدارسازی آن بخش با استفاده از روش ترکیبی انکراژ و سولجر صورت پذیرفت و جابجایی آن ضلع بسیار محدود و در حدود صفر گردید.
همچنین جهت افتصادی تر شدن ضلع شمالی پروژه با عمق تقریبی 16 متر از 5 ردیف انکر با ظرفیت 30 تن استفاده گردید.
پروژه نیاوران، انوشیروان