پروژه ساختمان مسکونی نیاوران - آقایی

پروژه طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به روش نیلینگ

  • کارفرما : آقای مهندس ابتکار
  • مدت پروژه : 60 روز کاری
  • مساحت زمین : 1000 متر مربع
  • حداکثر عمق گود : 11 متر
  • طول نیل : 2400 متر
  • سطح شاتکریت : 1000 متر مربع
وجود خاک لای دار در محل این پروژه به جهت مجاورت با مسیل آب و عدم امکان حفاری به جهت وجود معارض در سمت گذر سواره رو استفاده از سیستم انکراژ در این پروژه را غیر ممکن ساخت لذا جهت پایدار سازی جداره های گود از تلفیق سیستم سولجر پایل با نیلینگ استفاده گردید.
پروژه نیاوران - آقایی