پروژه ساختمان مسکونی هروی - مکران جنوبی

طراحی و اجرای سازه نگهبان گود به روش نیلینگ

  • کارفرما : آقای مهندس ایوبی
  • مدت پروژه : 75 روز کاری
  • مساحت زمین : 1800 متر مربع
  • حداکثر عمق گود : 14 متر
  • طول نیل : 2800 متر
  • سطح شاتکریت : 1300 متر مربع
در طراحی سازه نگهبان گود پروژه مسکونی هروی جهت پایدار سازی جداره های گود از تلفیق نیلینگ و ایجاد سکو در مراحل خاکبرداری استفاده شده است. این امر همچنین سبب هرچه بیشتر اقتصادی تر شدن طرح گردیده است.
پروژه هروی - مکران جنوبی