پروژه ساختمان تجاری و اداری دربند

طراحی و اجرای سیستم زهکش و سازه نگهبان گود به روش دیوار برلنی و انکراژ کابلی (استرند)

  • کارفرما : آقای مهندس حسینی
  • مدیر پروژه : مهندس افقهی
  • مساحت زمین : 1200 متر مربع
  • حداکثر عمق گود : 23 متر
  • طول انکراژ : 2600 متر
  • طول نیل : 1200 متر
  • طول شمع ها : 180 متر
  • سطح شاتکریت : 2800 متر مربع
پروژه دربند به لحاظ وجود سفره آب زیر زمینی در عمق 7 متری، عدم امکان حفاری بیشتر از 6 متر در ضلع جنوبی مجاور گذر به علت همجواری با پارکینگ طبقاتی با 6 طبقه زیر زمین و عمق گود 23 متر، از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است. از اینرو روش پایدارسازی گود برای عمق مذکور، همچنین کترل نشست های ناشی از اجرای سیستم زهکش استفاده از انکرهای کابلی با ظرفیت بالا (90 تن) بوده است. همچنین جهت پایداری ضلع جنوبی سیستم دیوار برلنی به همراه نیلینگ و دو ردیف Tie-Down اجرا خواهد شد.
پروژه دربند