پروژه ساختمان دفتر مرکزی شرکت آرمه نو، الهیه

گودبرداری، طراحی و اجرای سازه نگهبان دیواره های گود به روش نیلینگ و انکراژ

  • مدیر پروژه : مهندس خدادادی
  • مدت پروژه : 80 روز کاری
  • حداکثر عمق گود : 14 متر
  • طول نیل : 1900 متر
  • طول انکر : 120 متر
  • سطح شاتکریت : 1000 متر مربع
  • حجم تقریبی خاکبرداری : 4500 متر مکعب
انجام عملبات خاکبرداری و پایدارسازی این پروژه با توجه به وجود حجم بالای سنگ های عظیم با دشواری خاصی همراه بود به نحوی که در هر تراز منجر به استفاده از کتراک و پیکور جهت برش و خرد کردن آنها گردید. حفاری در مجاورت موارد متعدد انباره های زیر زمینی و پایدارسازی دیواره مجاور ساختمان بدون پی همسایه، با جابجایی نزدیک به صفر نیز از نکات برجسته این پروژه به شمار میرود.
پروژه دفتر مرکزی شرکت آرمه نو، الهیه